TƯƠNG ĐÁO CỐ HƯƠNG

 

 

 

*   *   *

 

 

 

 

 

Nguyên tác:

 

 

高伯适

 

 

 

Phiên âm:

 

TƯƠNG ĐÁO CỐ HƯƠNG

 

Cao cao mộc miên thụ

Cổ cán hà thanh sơ

Thiều thiều vọng thử bang

Quyết hữu cao nhân lư

Trúc mật phú dư kính

Thảo phong nhiễu tiền trừ

Bích thủy hí tiêm lân

Lục đằng tú gia sơ

Y tích truyền kinh xứ

Yển tức thú hữu dư

Thanh nhàn duy thủ chuyết

Ngô khế tại huyền hư

Tự bảo khuê tổ thượng

Cánh vi khâu hác cư

Tuế cửu vị qui khứ

Chỉ ưng úy giản thư

Tiêu tiêu hoàn đáo thử

Mạch mạch dục hà như

Tố tâm kỳ bất phụ

Lai giả khả truy dư

 

Cao Bá Quát

 

 

*

 

 

Dịch nghĩa:

 

SẮP VỀ ĐẾN LÀNG CŨ

 

Cây gạo cao cao ấy,

Gốc già trông thanh thoát làm sao!

Xa xa trông vào làng ấy,

Nơi có nhà “Cao” nhân.

Tre rậm che kín lối đi,

Cỏ tốt mọc quanh thềm.

Cá vờn nhau trong ao biếc,

Đậu xanh quấn rậm trong rau đẹp.

Đấy là chỗ dạy học xưa kia,

Nghỉ ngơi thú vị vô cùng.

(Muốn) thanh nhàn chỉ có cách giữ vụng, (1)

(Nhưng) ta lại kết nhau với viễn vông. (2)

Từ khi chuộng việc ôm ngọc khuê, dây ấn, (3)

Mới làm trái việc cư ngụ g̣ hố.

Đă lâu năm chưa về,

Chỉ v́ sợ việc biên chép (bê trễ). (4)

Về đến nơi tiêu điều này,

Ấp úng nói sao đây?

Xin hẹn không phụ với ḷng trong trắng,

Tương lai có thể đuổi bắt (ḷng ấy) được chăng?

 

 

*

 

 

Dịch thơ:

 

 

 

Thái Trọng Lai  太重来  dịch

Nhà Nghiên Cứu – Đà Nẵng, Việt Nam, 2008

 

 

 

Chú thích:

 

  1. Giữ vụng: Diễn ư câu: “kẻ khéo nhiều nhọc, kẻ vụng được nhàn” (xảo giả đa lao, chuyết giả nhàn- Minh Tâm Bảo Giám).
  2. Viễn vông: Nguyên tác “huyền hư” (cao siêu rỗng tuếch).
  3. Ngọc khuê, dây ấn: Những món tiêu biểu cho quan chức.
  4. Việc biên chép: Nhiệm vụ của Cao Bá Quát là “biên tập vận học”, chủ yếu là “chép sạch” bản thảo của các vua, Thiệu Trị,   Tự Đức.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

啓明网站  |  Copyright ©  2004 - Present  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer