TUYỂN DỊCH THƠ CHỮ HÁN CỦA CAO BÁ QUÁT

 

*  Dịch giả giữ bản quyền  *

 

 

Danang Beach

 

 

 

 

 

 

( Dạo Thuyền Chơi Ngũ Hành Sơn Cùng Chí Đ́nh, Minh Trọng )

( Gặp người Ng̣ai BắcTới Nhân Nói Chuyện Tin Tức Cố Hương )

( Nh́n Vùng Rộng Lớn Phía Xa Ngoài Cổng, Viết Đưa Bạn Cùng Đi Chơi )

 

 

 

 

C̣n tiếp…

 

 

 

Thái Trọng Lai  太重来

Nhà Nghiên Cứu – Đà Nẵng, Việt Nam, 2008

 

 

 

请阅读吳文赖老师佳作  *  Xin mời đọc một số tác phẩm cuả Giáo Sư Ngô Văn Lại.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

啓明网站  |  Copyright ©  2004 – Present   KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer