VÀI Ư NGHĨ VỀ THƠ CHỮ HÁN CỦA CAO BÁ QUÁT

 

*  Dịch giả giữ bản quyền  *

 

 

Danang Beach

 

 

 

 

 

Ai nghĩ như thế nào là quyền của họ, riêng tôi, tôi cho rằng:

 

Ai sống trọn đời ḿnh mà chưa có dịp đọc thơ chữ Hán của Cao Bá Quát - hoặc qua bản dịch -  th́ đó là điều đáng tiếc nhất trên đời.

 

Ai đă đọc qua chừng mươi bài thơ chữ Hán của Cao Bá Quát - hoặc qua bản dịch -  mà cảm thấy ḿnh hiểu trọn vẹn ư tưởng của tác giả th́ rất có thể người ấy đang ở mấp mé bờ vực của hố sâu hoang tưởng.

 

Ai đă đọc qua chừng mươi bài thơ chữ Hán của Cao Bá Quát - hoặc qua bản dịch -  mà không khám phá được ít nhiều điều mới mẻ nào đáng bổ sung cho vốn liếng tri thức của ḿnh, tôi cho rằng người ấy không đáng trách v́ bản chất thơ Cao Bá Quát là thế và bản chất con người vốn thế.

 

Ai đă đọc qua những bài thơ dịch sau đây mà cảm thấy chưa được hài ḷng th́ đấy là điều rất tốt và cách xử lư hay nhất là lập tức dịch ngay những bài khác cho thật vừa ư chứ đừng tốn công mong đợi v́ đă có người bảo “thà thắp một ngọn nến nhỏ c̣n hơn nguyền rủa bóng tối” đấy thôi!

 

Tóm lại, thơ Cao Bá Quát có mật độ hàm súc rất lớn, cho phép người ta đọc lại nhiều lần, kể cả những bài thoạt tưởng là b́nh dị nhất.

 

 

 

Thái Trọng Lai  太重来

Nhà Nghiên Cứu – Đà Nẵng, Việt Nam, 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

啓明网站  |  Copyright ©  2009  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer