段併伻人來慰問走筆答贈

 

 

 

 

*   *   *

 

 

 

 

 

Nguyên tác:

 

 

 

 

高伯适

 

 

 

Phiên âm:

 

ĐOÀN TÍNH B̀NH NHÂN LAI ỦY VẤN TẨU BÚT ĐÁP TẶNG

 

Nhất phong tân mính sổ hàng thư

Thiều đệ nhân nhân kư trích cư

Báo đạo tiên sinh do kiện tại

Nam song vân nguyệt tiếu đàm dư

 

Cao Bá Quát

 

 

*

 

 

Dịch nghĩa:

 

ĐOÀN TÍNH SAI NGƯỜI ĐẾN THĂM, VIẾT NHANH ĐÁP TẶNG

 

Một gói chè xanh, vài ḍng chữ,

Nơi xa xôi nhân có người (vào) gởi cho kẻ đày ải.

Báo cho tiên sinh biết (tôi) c̣n đang khỏe,

Mặc sức cười nói cùng trăng mây bên cửa sổ hướng nam.

 

 

*

 

 

Dịch thơ:

 

Một bọc chè xanh, chữ mấy ḍng,

Xa xôi tiện gởi kẻ long đong.

Báo thầy tin sức c̣n đang khỏe,

Cười nói mây trăng vẫn thỏa ḷng.

 

 

Thái Trọng Lai  太重来  dịch

Nhà Nghiên Cứu – Đà Nẵng, Việt Nam, 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

啓明网站  |  Copyright ©  2014 - Present  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer