閒居春簡諸友  NHÀN CƯ XUÂN GIẢN CHƯ HỮU

 

( NGÀY XUÂN RẢNH RỖI VIẾT CHO CÁC BẠN )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyên tác:

 

 

 

 

Phiên âm:

 

NHÀN CƯ XUÂN GIẢN CHƯ HỮU

 

Ngư tại bồn dâm điểu tại phàn

Nhất thu tiêu khát trệ văn viên

Dược tu gia giảm hàn di táo

Khách lăn tương nghinh hiểu bế môn

Chu tiếp ba đào thông thị quư

Y thường phong cái động giang thôn

Cố nhân các hữu truy phan mộng

Ỷ chẩm khan thư tổng bất ngôn

 

Cao Bá Quát

 

 

*

 

 

Dịch nghĩa:

 

NGÀY XUÂN RẢNH RỖI VIẾT CHO CÁC BẠN

 

Cá ở bồn nước, chim ở lồng,

Một năm tiêu khát (1) đ́nh trệ việc vườn văn (2)

Thuốc phải thêm bớt, dời bếp sang chỗ lạnh (3)

Lười tiếp khách đóng cửa từ sáng.

Sóng xô chèo con luồn cổng chợ,

Gió bụi phất áo xiêm làm động xóm sông (4)

Bạn cũ ai cũng bận mộng đuổi vin,

Tựa gối xem sách không nói ǵ hết.

 

 

*

 

 

Dịch thơ:

 

Chim ở lồng son cá ở bồn.

Vườn văn bê trễ suốt năm tṛn.

Thuốc cần thêm bớt nên dời bếp.

Khách ngại đón mời cửa khép luôn.

Sóng đẩy mái chèo luồn cổng chợ.

Bụi mờ xiêm áo rực ven sông.

Cố nhân bận bịu lo thăng tiến.

Tựa gối lặng thinh liếc mấy ḍng.

 

 

Thái Trọng Lai  太重来  dịch

Nhà Nghiên Cứu – Đà Nẵng, Việt Nam, 2008

 

 

Chú thích:

 

(1)    Tiêu khát:  Bệnh tiểu đường (diabète)

(2)    Văn viên:  Tên gọi “Văn viên lệnh” (quan đứng đầu vườn văn) do Hán Vũ đế dùng gọi nhà văn kiệt xuất Tư Mă Tương Như (200-118 trước Công nguyên) Họ Cao ngầm ví ḿnh như thế.

(3)    Dời bếp sang chỗ lạnh: Phương thuốc trị tiêu khát có vị “Phục long can” (rồng nằm khô) buộc người đun thuốc nửa chừng phải đặt ấm thuốc qua bếp mới, cạy cục đất nóng đỏ giữa ḷng bếp, bỏ “xèo” vào ấm thuốc đun tiếp.

(4)    Cổng chợ, xóm sông: Họ Cao ở thời điểm ấy ngụ cùng năm viên quan khác tại phủ đệ   của Tùng Thiện vương ở xóm sông Gia Hội, gần chợ Đông Ba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   *   *

 

 

 

 

 

 

*** 投稿電郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

啓明网站  |  Copyright ©  2014 - Present  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer