黃鶴樓送孟浩然之廣陵

*

TIỄN MẠNH HẠO NHIÊN ĐI QUẢNG LĂNG TẠI LẦU HOÀNG HẠC

*

* 韓國忠 Hàn Quốc Trung

 

 

*

 

 

 

 

Lư Bạch (李白) (701 - 762) người châu Miên, huyện Xương Long, đời Đường, nay thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, tự Thái Bạch (太白), hiệu Thanh Liên Cư sĩ (青蓮居士). Ông là một nhà thơ lăng mạn vĩ đại, viết trên ngh́n bài thơ, để lại cho đời có "Lư Thái Bạch Tập (李太白集)", và được người đời tôn xưng là "Thi Tiên (詩仙)."

 

 

(Nguyên Tác)

 

 

*

  

(Âm Hán Việt)

 

HOÀNG HẠC LÂU

TỐNG MẠNH HẠO NHIÊN CHI QUẢNG LĂNG

Lư Bạch

 

Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu,
Yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu.
Cô phàm viễn ảnh bích không tận,
Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu.

 

 

 

 

 

( Chuyển Ngữ )

 

TIỄN MẠNH HẠO NHIÊN ĐI QUẢNG LĂNG TẠI LẦU HOÀNG HẠC

 

Hạc lâu đông tiễn cố nhân (1),
Tháng ba hoa khói xuôi dần châu Dương (2).
Bầu xanh rộng, chấm buồm đơn,
Mênh mông Dương Tử tít phương chân trời (3).

 

 

 

 

  Hàn Quốc Trung 韓國忠

十月十九日於美國,加利福尼亞州,洛杉磯

  

Chú Thích:

 

  1. 西辭: Tây từ, nghĩa rời khỏi phía tây để đi về phía đông, chứ không phải ư nói đi về phía tây như một số người đă hiểu lêch.  Trường Giang chảy từ tây sang đông và Lư Bạch trong câu thứ 2 cũng đă viết rơ rành rành là "hạ Dương Châu" -- xuôi đông -- chứ nếu đi ngược về thương lưu phía tây th́ Lư Bạch đă viết "thượng Dương Châu" rồi. Vă lại, xét về phương diện địa lư th́ Lầu Hoàng Hạc nay thuộc Vũ Xương, tỉnh Hồ Bắc, trong khi Quảng Lăng thuộc Dương Châu, tỉnh Giang Tô -- nằm về phía đông của Hồ Bắc -- cũng hợp lư thôi.
  2. 煙花: Yên hoa, nghĩa là hoa khói, ư nói cảnh sắc đẹp đẽ của khói sóng sông nước cùng với liễu tơ, hoa lá mùa Xuân vào lúc tháng ba Âm lịch.
  3. Trường Giang c̣n gọi là Dương Tử Giang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***  投稿 郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

 

 

啓明网站  |  Copyright © 2004 - Present  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer