BIA CÔNG ĐỨC XÂY TRƯỜNG KHẢI MINH

ĐĂ DỜI VỀ TRUNG TÂM HOA VĂN KHẢI MINH

 

 

 

 

 

Ngày 16/2/2022, sau một thời gian làm việc với các cấp chính quyền thành phố Nha Trang, Hội quán người Hoa Nha Trang cùng với Hội Cựu học sinh Khải Minh Nha Trang đă nhận bàn giao lại 4 tấm bia công đức ghi chép danh sách những vị đă quyên góp xây dựng Trường Trung học Khải Minh năm 1971.

Sau một ngày thi công, 4 tấm bia và di ảnh vị sáng lập trường vào năm 1933 (ông Trần Xương Sâm) đă được gắn lên tường tại trụ sở Hội quán người Hoa - Trung tâm Hoa văn Khải Minh Nha Trang, 31A Nguyễn Bỉnh Khiêm tp Nha Trang.


Chú thích ảnh:

Nhóm phụ trách di dời lắp đặt 4 tấm bia công đức:

  1. Hàn Quốc Định

  2. Vương Vĩnh Hiệp

  3. Huỳnh Xương Phươc

  4. Trần Gia Cảnh

  5. Mai Gia Minh

  6. Trần Đ́nh Huê

  7. Vương Ái Thuyền

Đội thi công cưa cắt 4 tấm bia tại Trường Khải Minh (cũ)

Ông Hàng Quốc Định và Vương Vĩnh Hiệp kư nhận bàn giao 4 tấm bia

4 tấm bia và di ảnh đă lắp đặt xong (cần làm thêm khung viền bia đá và phục chế di ảnh ông Trần Xương Sâm)

 

 

Source:  Hiep Vinh Vuong  王永协

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***  投稿 郵請寄 ***

Bài vở & h́nh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trách KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

 

 

啓明网站  |  Copyright © 2004 - Present  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer