KHAIMINH.ORG Công Viên Cuả Mọi Công Dân Khải-Minh

 

 

 

MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA CHÂU QUÂN VŨ  周钧裕作品

 

唘明颂  ||  有人说  || 

愚人節的姻緣   ||  双飞  ||  双飞 (其二)  ||  良缘

 

重讀孔孟才是賢

生活系列之一:  第一聖誕節

維民所止(1) -- 懷念符志老師

 

Rượu T́nh

 

 

钓鱼  ||  满江红 (金華童年)  ||  浪淘沙  ||  --

咏岳飞 - 滿江红  ||  思鄉  ||  寄怀  ||  無憂草  ||  秋感

繁体、简体一谈  ||  登台北一零一有感  ||  如梦令 織女牛郎  ||  如梦令 牡丹