CẢM  TẠ

 

 

 

Xin mời đọc một số tác phẩm cuả Du Sơn Lăng Tử.

 

 

Cũng muốn làm thơ khốn nỗi thơ,

Họa ai mà biết bỏ ai giờ.

Bốn phương gửi lại bao thâm ư,

Ngàn dặm thư qua thật bất ngờ.

Luống tuổi rong chơi không vất vả,

Ơn trời ngày tháng cứ lơ .

Mai kia khỏe lại mong sao gặp,

Cho bơ khi trông lại lúc chờ.

 

Hà T. N.

 

 

( Kính Họa Bài “Cảm  Tạ” Của Thi Sĩ Hà T. N. )

 

Cụ cứ nhàn an họa xướng thơ,

Cho ḷng tươi trẻ mấy canh giờ.

Đời người luyến nhớ… trôi không biết?

Giấc mộng hằng mong… đến chẳng ngờ.

Được tuổi trời thương bao kẻ ước,

Đa tài thiên phú lắm người .

Hữu t́nh tự cổ gieo tao ngộ,

Tuỳ số, tuỳ duyên, chớ đợi chờ.

 

 

*  *  *

 

Tuỳ số, tuỳ duyên, chớ đợi chờ,

Để ḷng thanh thản tạo nguồn .

Rời nhà bỏ xứ, ai nào đoán?

Xa nước ĺa quê, mấy kẻ ngờ!

Thế cuộc thăng trầm, xoay mỗi khắc,

Tiền tài danh vọng, đổi từng giờ!

Mai sau thành bại nhờ con trẻ,

Nay hưởng điền viên … Bạn với thơ.

 

 

Du Sơn Lăng Tử (遊山浪子) <photo>

(Khoá 1965/1968)

22 Tháng 5, 2006 - Bắc California, U.S.A.