KHAIMINH.ORG Công Viên Cuả Mọi Công Dân & Thân Hữu Khải-Minh

 

 

 

MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA DU SƠN LĂNG TỬ  遊山浪子作品

 

Nhớ Về Khải Minh

 

Thu Gợi Nhớ  ||   Mừng Giáng Sinh 2011  ||   Mừng Tết Dương Lịch 2011 ( Đầu Năm Dương Lịch )

 

 T́nh Thơ Đất Mẹ  ||  Mẹ Như Vầng Nguyệt  ||  Nguyên Nhung  -  Đóa Hồng Đem Chưng

Xuân Luyến T́nh Quê  ||  Cổ Thành Diên Khánh  ||  Bướm Thơ Hoài Mộng

Hoàng Hạc Lâu - Trong Lúc Ốm  ||  Trăng Quan San

Khai Bút Đầu Xuân 2010  ||  T́nh Xuân Đất Khách - Xuân Hẹn Về - Xuân Chúc Tết  ||  Đón Giao Thừa

 

Vọng Nhớ Chùa Bà ( Hoạ “Hồi Tưởng” )  -  Hoài Quê ( Hoạ “Hoài Cố Nhân” )

Câu Chuyện T́nh Bên Ḍng Sông  ||  Thơ Tràn Giấc Mộng

Phố Biển Nha Trang  ||  Trận Bóng Bàn  ||  Bạn Thơ Ngô Đức Diễm

Thưởng Nguyệt  ||  Giọt Luyến Thương   ||  Liên Hoàn Khúc:  Điệp Khúc T́nh Yêu

Khai Bút Đầu Xuân -- Đỉnh Tuyết Sơn  ||  Hữu Khang Độc Hành  -  Đồng Hành Lăng Tử

 

Chuỗi Thơ Thu (1)  ||  Chuỗi Thơ Thu (2)  ||  Chuỗi Thơ Thu (3)  ||  Chuỗi Thơ Thu (4)

Lá Thư T́nh Cuối Thu  ||  Nhớ Em  ||  Mưa Thu

Cô Bé Thơ  ||  Tại V́  - Giấc Chiêm Bao  ||  Giọt Nước  ||  Lỡ Làng

 

Cảm Tạ  ||  Tự Vịnh Nàng Xăng  ||  Thuyền Trăng  ||  Cảnh Chờ  ||  Ảo T́nh  ||  Giọt Nắng C̣n Vương

Thằng Bé Đánh Giày (Ở Viả Hè Sài G̣n)  ||  Nỗi Ḷng  (Người Ở Lại) - Thổn Thức Ḷng  ( Kẻ Ra Đi )

 

Gặp Bạn Thơ  - Hạnh Ngộ Thi Nhân  ||  Tiễn Em  ||  Tưởng Nàng  ||  Say Đời  -  Ngắm Vườn

 

Tiết Thanh Minh  ||  Mưa Buồn  ||  Ḷng Chinh Phụ

Chợ Hoa - Vịt Rời Con Lạch  ||  Đưa Tiễn - Nhớ Cảnh Đồng Quê

 

 

 

 

 

 

 

 

啓明网站   |   Copyright © 2004 – Present   KHAIMINH.ORG     Website Disclaimer