CHUỖI THƠ THU (3)

 

 

 

 

 

Xin mời đọc một số tc phẩm cuả Du Sơn Lng Tử 遊山浪子.

 

 

 

7. RỪNG THU

 

Tiếng sấm vang ầm, rừng l tang,

Mưa rơi thắm ngi, ướt chung vng.

Rộn rng bầy n tm cnh đậu,

Ngơ ngẩn đng nai chiếm chổ nng.

Gi cuốn bụi m, chim nhớ tổ,

My chn che nắng, kiến dời hang.

Hết ma thương nhớ đng kề đến,

Lấp lững rừng thubng sắp tn.

 

 

8. LUYẾN THU

 

Thu về mưa nắng đổi bất thường,

Cy l a vng gợi nhớ thương.

Thung lũng triền đồi, nai giởn suối,

Bờ đ dốc đ, thỏ quen đường.

Thc rơi từng chập, chờ mưa ging,

My phủ lững ngn đợi gi vươn.

Thấp thong hương tnh khơi ảo mộng,

Trời thu tuyệt tcbướm hoa nhường.

 

 

9. TN THU

 

Thu tn trở lạnh sắp sang đng,

Gi rt từng cơn rộn cnh đồng.

Chim chc rời đn tm nắng ấm,

Th rừng bỏ chỗ trnh mưa dng.

Suối trn ngập l rơi dng thc,

Ruộng vắng thưa người xn cỏ bng.

Sương phủ đầm sen chiều chạng vạng,

Tn thu ai đợi trắng hoa lng.

 

 

 

Du Sơn Lng Tử 遊山浪子 <photo>

26 Thng 10, 2006 - Bắc California, U.S.A.

7. HOẠ RỪNG THU

 

Rừng thu ha lẫn tiếng tnh tang,

Ngn vạn l rơi dệt thảm vng.

u yếm đi chim, tnh trống mi,

Giỡn đa cặp sc, nghĩa chng nng.

Mi tranh mưa nắng mong che kn,

Vch nứa trước nh lại hở hang.

Trơ trụi cnh cy khng c l,

Đng sang lạnh lẽo, nt thu tn.

 

 

8. HOẠ LUYẾN THU

 

Thng tm trăng thu đẹp lạ thường,

Cũng l ma cưới với yu thương.

Trời xanh trong trẻo, cy vng đậm,

Đất thẩm xm nu, l đỏ đường.

Ấm p chăn bng tnh luyến i,

Yn vui cuộc sống mộng đời vươn.

Hằng Nga, thỏ ngọc treo cao đ,

Ai cũng luyến thu, cũng phải nhường.

 

 

9. HOẠ TN THU

 

L vng rụng hết đến ma đng,

Cy cối khẳng khiu cả cnh đồng.

Ẩn chứa bn trong dng nhựa sống,

Tiềm tng vỏ bọc dội mưa dng.

Huyền vi tạo ha ha hương mộng,

Lẽ phải nhn quần nở vạn bng.

Thay đổi bốn ma cung hợp nhất,

Tn thu thương tiếc biết bao lng.

 

 

Mến hoạ

V Đnh Tin 武庭仙

11, 2006, San Francisco, California, U.S.A.

 

 

 

 

 

*** 投稿電件請寄 ***

Bi vở & hnh ảnh xin gởi về Ban Phụ Trch KHAIMINH.ORG

 

VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org

 

 

 

 

 

啓明网站  |  Copyright 2004 present   KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer