KHAIMINH.ORG Công Viên Cuả Mọi Công Dân Khải-Minh

 

 

 

MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA TRƯƠNG ĐẠT DÂN  张达民作品

 

 

C̣n Ta Với Nồng Nàng

 

Một Trang Nhật Kư  -  Bài Thơ Tặng Bạn   |   Thanh Minh Nhớ Bạn

幽默天地 -- 第 32 集   --   Đất Trời Tiếu Lâm -- Tập 32

 

Happy Mother’s Day  *  母親節愉快  *  Mừng Lễ Mẫu Thân (2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2004 – 2008  KHAIMINH.ORG  |  Website Disclaimer