KHAIMINH.ORG Công Viên Cuả Mọi Công Dân Khải-Minh

 

 

 

SPECIAL EDITIONS   特辑

 

 

 

 

2006 中秋节 -  Mid-Autumn Festival - Lễ Trung Thu  Special Edition  (I)

2006 中秋节 -  Mid-Autumn Festival - Lễ Trung Thu  Special Edition (II)

 

2006 父親节 Father’s Day - Lễ PhụThân  Special Edition  (  Part I ,  Part II,  Part III   )

2006 母親节  Mother’s Day - Lễ Mẫu Thân  Special Edition (  Part I ,  Part II,  Part III  )

 

2006 Valentine   情人节   Lễ T́nh Nhân  Special Edition  I

2006 Valentine    情人节   Lễ T́nh Nhân  Special Edition  II

 

2006 狗年春节Xuân BÍNH TUẤT Special Edition

2005 Mừng Giáng Sinh  耶诞愉快, 新年进步  Happy Holidays  Special Edition

 

慶祝啟明網站成立週年誌庆

Chúc Mừng KHAIMINH.ORG Đệ Nhất Chu Niên  Special Edition

 

2005 Lễ Tạ Ơn 感恩节 Thanksgiving  Special Edition

2005 Lễ Mẫu Thân    母親节    Mother’s Day  Special Edition

2005謝師晚會相片特刊 (2005 Photo Special Edition)