KHAIMINH.ORG Cng Vin Cuả Mọi Cng Dn Khải-Minh

 

 

 

MỘT SỐ TC PHẨM CỦA HN QUỐC TRUNG 韩国忠作品

 

 

Nhớ Nha Trang

Vượt Biển ( Knh Hoạ Thăm Đảo )

 

盼望的春雨 || 深夏夜感 || 早秋

 

己無萱草可忘憂 Chm Thơ Nhớ Mẹ

 

甲午元旦  Nguyn Đn Gip Ngọ ||

童年梦境 Khung Trời Hoa Mộng Tuổi Thơ || 桂花雨 Mưa Hoa Quế

尋找冬天的顏色  Kiếm Tm Mu Sắc Của Ma Đng

匆匆 Vn Vụt || 背影 Dng Lưng || 凤城新年辞  Mấy Lời Đầu Năm Kinh Đ

 

国际足联世界杯足球赛随笔  Ty Bt Nhn Giải V Đich Tc Cầu Thế Giới 2010 ( Nhớ Về Kiều Thanh )

 

2010 父親节 - 寫給父親的書  L Thư Gởi Bố || 荷葉母親  Người Mẹ L Sen

2010 母親节 - 写给母親的诗  Bi Thơ Dng Mẹ || 2009 母親节 - 我的母親  Mẹ Ti

2007 父親节   Fathers Day -  Lễ Phụ Thn  Special Edition

 

|| 春眠 Giấc Xun 晚春 Cuối Xun

秋浦歌 Thu Phố Ca || 下江陵 - Hạ Giang Lăng ( Xui Về Giang Lăng )

人面桃花 Nhn Diện Đo Hoa || 清明 Thanh Minh || 静夜思 Tỉnh Dạ Tư

愁思 - 王煥校长 Sầu Tư || Đọc Rượu Tnh Cảm Tc

 

慶祝啟明網站成立五週年誌庆

Cho Mừng Đệ Ngũ Chu Nin Ngy Thnh Lập KHAIMINH.ORG

 

新春開笔 Khai Bt Đầu Xun (2015)

新春開笔 Khai Bt Đầu Xun (2014) || 新春開笔 Khai Bt Đầu Xun (2013)

新春開笔 Khai Bt Đầu Xun (2012) || 新春開笔 Khai Bt Đầu Xun (2011)

新春開笔 Khai Bt Đầu Xun (2010) || 新春開笔 Khai Bt Đầu Xun (2009)

新春開笔 Khai Bt Đầu Xun (2008) || 新春開笔 Khai Bt Đầu Xun (2007)

新春開笔 Khai Bt Đầu Xun (2006) || 新春開笔 Khai Bt Đầu Xun (2005)

 

 

 

 

韩国忠 Hn Quốc Trung

( At Khai Minh Reunion in Los Angeles, California, U.S.A., 2005 )