KHAIMINH.ORG Công Viên Cuả Mọi Công Dân Khải Minh

 

 

 

2005

 

 

 

 

 

 

 

AUTHORS  *   作者  *   TÁC GIẢ

 

王煥校長作品   *  黄日辉校长诗,,画作品  *  儋州黎元笑佛先师親笔遗作

Một Số Tác Phẩm Cuả Giáo Sư Ngô Văn Lại 吴文赖老师佳作

 

Lương Vĩnh Thái  梁永泰老师

Thái Huy Bào  蔡辉老师

Hà Như Hy  何如老师

Huỳnh Kỷ Hớn 黄纪漢老师

Trần Chí Viễn 陈志远老师

Lâm Du Hoà  林尤和老师

Trần Diệu Tổ 陈燿祖老师

Hàn Quốc B́nh 韩国平老师

Trần Đăng Lộc 陈登禄老师

 

Thái Kế Lập 蔡繼立

Vương Vĩnh Hiệp 王永協

Du Sơn Lăng Tử 遊山浪子

Tạ Huệ Hạnh 谢惠杏

Under Construction  施工中

Tạ Huệ Quyên 惠娟

Vưong Tuy Thâm 王绥深

Hàn Quốc Trung 韩国忠

Châu Quân Vũ 周钧裕

Diệp Năng Thắng 葉能胜

Lương Thuận Mậu  梁順茂

Trần Hưng 陈兴

Từ Nguyệt Hoan 徐月欢

Phan Chánh Thơ 潘正书

Lâm Minh Thắng 林明胜

Phan Gia Dùng 潘家墉

Phan Suy Ung 潘翠膺

Phan Chánh Minh 潘正明

Hàn Quốc Dân 韩国民

Chung Bích Phụng  鐘碧鳳

Long Trạch 龙泽

Huang Li Ming  黄丽明

Tạ Chấn Như 谢振如

Phó Gia Nghị 傅嘉義

Tong Dylans 

Trần Kh́n  陈修勤

Hàng Nghiệp Quang  韩业光

Under Construction  施工中

Under Construction  施工中

Under Construction  施工中

 

* Special Editions 特辑 *

 

 

 

 

 

 

*   

UNDER CONSTRUCTION

*   *

 

 

 

 

 

2005 年作品 NHỮNG TÁC PHẨM TRONG NĂM 2005ARTICLES IN 2005

 

 

Tất cả bài vở xin gởi về | 投稿请寄来:   VanNgheGiaiTri@KhaiMinh.org    谢谢 | Cám ơn!

 

 

 

2005/12/31

Gởi Học Tṛ Cũ

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/12/30

贺春光班周年同学会 - Ḷng Rộn Vui Khi Nghe Tin Lớp Họp Mặt

<生活雜記>

2005/12/29

Một V́ Sao Bé Bỏng - Mộng Ước Ru Em

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/12/26

春风

<文藝/康樂>

2005/12/26

Ḷng Chinh Phụ

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/12/24

恭喜黄老爺 - Mừng Hoàng Lăo Gia

<文藝/康樂>

2005/12/19

新年 & 往事只能回味

<生活雜記>

2005/12/17

Christmas Joy

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/12/16

Mừng Giáng Sinh  耶诞愉快, 新年进步  Happy Holidays  Special Edition

<生活雜記>

2005/12/12

Rụt Rè  -  Quê Tôi  -  Mười Hai Bến Nước

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/12/11

浓情的故乡 - 绥和与芽荘

<Văn Nghệ Giải Trí>

 

 

 

2005/12/08

Em Gái Cao Nguyên

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/11/24

T́m Sơn Tăng Không Gặp (Dịch Thơ Lư Bạch)

<Văn Nghệ Giải Trí>

2005/11/24

    -

<生活雜記>

2005/11/19

碧溪:  王煥校長,黄日輝校長,黎元老師

<文藝/康樂>

2005/11/18

敬請各界校友留意查阅  (王煥校長,黄日輝校長,黎元老師)

<生活雜記>

 

慶祝啟明網站成立週年誌庆

 

 

Chúc Mừng KHAIMINH.ORG Đệ Nhất Chu Niên

 

2005/11/17

Lễ Tạ Ơn 感恩节 Thanksgiving  Special Edition

<Văn Nghệ Giải Trí>

 

 

 

2005/11/11

G/S Lâm Du Hoà:  Những Kỷ Niệm Khó Quên

<Văn Nghệ Giải Trí>

2005/11/11

黄纪漢老师致芽荘啓明中学校友们書

<文藝/康樂>

2005/11/09

Mộng Ước Ru Em | Thu Và Tôi | Mừng Thu

<Văn Nghệ Giải Trí>

2005/11/06

Hồi Tưởng

<Văn Nghệ Giải Trí>

2005/11/05

Đưa Tiễn | Nhớ Cảnh Đồng Quê

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/11/05

祝你好 | 謝謝老師 | 啟明春光

<生活雜記>

2005/11/01

Thu Xưa

<Văn Nghệ Giải Trí>

2005/11/01

Lời Người Chinh Phụ Hồi Giáo

<Văn Nghệ Giải Trí>

2005/10/30

Gă Say Thơ

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/10/28

献给我最敬爱的--啓明中學--老師

<生活雜記>

2005/10/27

文字游戏(6):  无缘

<生活雜記>

2005/10/26

T́m Em | Thu Say

<Văn Nghệ Giải Trí>

2005/10/26

Thu Buồn

<Văn Nghệ Giải Trí>

2005/10/25

Thuyền Vượt Biên | Ao Ước

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/10/23

咏芽荘

<文藝/康樂>

2005/10/22

Thư T́nh  |  情書

<生活雜記>

2005/10/21

Thu - Thu Nhớ Người – Cúc Vào Thu

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/10/20

Ai Về Khải Minh | Hè Nhớ Khải Minh

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/10/17

Mưa Buồn

<文藝/康樂>

2005/10/16

Độc Nhất Vô Nhị

<文藝/康樂>

2005/10/15

黄日辉校长書法 -- 啓明中学惠存

<文藝/康樂>

2005/10/15

文字游戏(5): 關閉

<生活雜記>

2005/10/14

Tạ Từ | Thăm Nhau

<文藝/康樂>

2005/10/12

Tưởng Nàng

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/10/09

黄日辉校长国画 -- 轻舟已过万重山 (Tranh Vẽ… Quá Vạn Trùng Sơn)

<文藝/康樂>

2005/10/06

芽荘海滩

<文藝/康樂>

2005/10/05

Cô Đơn (Dịch Thơ Pháp)

<文藝/康樂>

2005/10/05

回鄉探親有感

<文藝/康樂>

2005/10/05

Tiễn Em

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/10/04

Băo Lụt

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/10/04

Khải Minh Trung Học - Nha Trang Trở Lại - Xa Quê

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

 

 

 

2005/10/01

Say Đời  |  Ngắm Vườn

<Văn Nghệ Giải Trí>

2005/09/30

天灾有感

<生活雜記>

2005/09/29

Nhớ Về Khải Minh

<Văn Nghệ Giải Trí>

2005/09/29

Băo Rita

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/09/26

Đọc "Nhớ Ai" Cảm Tác

<Văn Nghệ Giải Trí>

2005/09/26

1974 Class 3B - Lớp 3B Năm 1974  - 1974 3B

<Contact>

2005/09/24

文字游戏(4): 

<生活雜記>

2005/09/24

韩业光校友绘画佳作  (Tranh Vẽ Trên Tường)

<文藝/康樂>

2005/09/23

(Photos)  黄啓兴与潘玉丽老师访南加州与其他老师合影  (1)

<生活雜記>

2005/09/23

(Photos)  Thầy Huỳnh Khải Hưng & Cô Lệ Viếng Little Saigon  (2)

<生活雜記>

2005/09/23

(Photos)  黄啓兴与潘玉丽老师返Australia之前与其他老师合影  (3)

<生活雜記>

2005/09/22

文字游戏(3):  阳萎

<生活雜記>

2005/09/18

Chuyện Chưa Quên:  Trận Chửi Thề... Hợp Đồng Tác Chiến

<Văn Nghệ Giải Trí>

2005/09/17

天灾感作

<生活雜記>

2005/09/14

从越南,美国,台湾寄来的 唘明情歌 (5) 

<生活雜記>

2005/09/13

(生活雜記)  Tết Trung Thu|  中秋节  Special Edition

<生活雜記>

2005/09/13

(Đất Trời Tiếu Lâm -- Tập 13)  Tết Trung Thu|  中秋节  Special Edition

<生活雜記>

2005/09/09

黄日辉校长国画 -- 四君子之一: 竹  (Tranh Vẽ Trúc)

<文藝/康樂>

2005/09/08

Thư Gởi Học Sinh (Trần Đăng Lộc)

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/09/07

黄日辉校长国画 -- 四君子之一: 梅花  (Tranh Vẽ Hoa Mai)

<文藝/康樂>

2005/09/05

唘明情歌 (1)

<生活雜記>

2005/09/04

黄日辉校长国画 -- 四君子之一:  菊花  (Tranh Vẽ Hoa Cúc)

<文藝/康樂>

2005/08/31

黄日辉校长国画 -- 四君子之一:  兰花   (Tranh Vẽ Hoa Lan)

<文藝/康樂>

2005/08/29

Đọc "Riêng Tặng Một Người" Cảm Tác

<Văn Nghệ Giải Trí>

2005/08/27

中文 – 我的财产 (with photos)

<文藝/康樂>

2005/08/26

夕阳斜

<生活雜記>

2005/08/22

文字游戏(2):

<生活雜記>

2005/08/18

敬請各界校友留意欣賞

<生活雜記>

2005/08/17

黄日辉校长致谢書(黄丽明校友代笔)

<生活雜記>

2005/08/14

Riêng Tặng Một Người

<Văn Nghệ Giải Trí>

2005/08/14

Đẹp Trai

<Văn Nghệ Giải Trí>

2005/08/12

情書

<生活雜記>

2005/08/10

相思愁 \ 梦故人

<生活雜記>

2005/08/08

黄日辉校长書法: 虬勲正氣 * 唘明精神

<文藝/康樂>

2005/08/06

有关捐款帮助黄日辉校长的最新資訊

<生活雜記>

2005/08/06

放学歌 - Xin Hát Tặng Cô Hàn Hồng

<生活雜記>

2005/08/04

黄日辉校长赠海外芽荘唘明中学教师诗

<文藝/康樂>

 

 

 

2005/08/01

文字游戏(1):

<生活雜記>

2005/08/01

Vượt Biển  -  Giưă Biển -  Đời  -  Biển

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/07/31

闻黄先生日辉回海南籍贯喜赠

<文藝/康樂>

2005/07/31

Đôi Lời Về Vương Vĩnh Hiệp và Trịnh Thành Long

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/07/28

 Ngộ (Hiểu)

<文藝/康樂>

2005/07/27

静夜思 Tỉnh Dạ Tư

<文藝/康樂>

 

Hurricane Katrina -  飓风

<生活雜記>

2005/07/27

Imagine | Hởi Ai

<Life Reflection>

2005/07/24

黄日辉校长答谢吴文赖教师赠诗

<文藝/康樂>

2005/07/23

Khải Minh -- Những Kỷ Niệm Khó Quên

<Văn Nghệ Giải Trí>

2005/07/22

一颗小星星 -- 送那遥远的星星

<文藝/康樂>

2005/07/19

好消息

<生活雜記>

2005/07/18

致校友捐款帮助黄日辉校长鸣谢

<生活雜記>

2005/07/14

如梦令 织女牛郎

<生活雜記>

2005/07/14

Đọc Hẹn Cảm Tác

<Văn Nghệ Giải Trí>

2005/07/08

芽荘五景感咏

<文藝/康樂>

2005/07/07

Đọc Đắm Đuối Cảm Tác (2)

<Văn Nghệ Giải Trí>

2005/07/06

人生 -- 登台北一零一有感

<生活雜記>

2005/07/05

忆黄先生日辉  Ức Hoàng Nhật Huy Tiên Sinh

<文藝/康樂>

2005/07/04

Thịt Chậm Tiêu

<文藝/康樂>

2005/07/03

Đọc Đắm Đuối Cảm Tác (1)

<Văn Nghệ Giải Trí>

2005/07/03

Cảm Tác Sương Mù

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/07/02

预感  Dự Cảm

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/07/01

Gởi Ngàn Thân Thương

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/07/01

Quái Vật

<Văn Nghệ Giải Trí>

2005/06/28

V.V.Hiệp (Việt Nam):  KhaiMinh.org là mảnh đất Khải Minh trên thế giới

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/06/28

Hả Hơ

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/06/28

如梦令 牡丹

<生活雜記>

2005/06/24

Thăm Thầy - Ngô Văn Lại

<Văn Nghệ Giải Trí>

2005/06/24

Cảm Tác "Ân Hận Muộn Màng

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/06/22

Một Chút Kỷ Niệm

<生活雜記>

2005/06/19

Đắm Đuối

<Văn Nghệ Giải Trí>

2005/05/18

幽默天地 - Đất Trời Tiếu Lâm  (Tập 12)

<文藝/康樂>

2005/06/16

周钧裕毕业留念冊|Lưu Bút Kỷ Niệm Cuả Bạn Châu Quân Vũ

<Misc>

2005/06/15

"Tam Cấp Bần Hộ"  (Hùynh Nhật Huy)

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/06/13

“三级贫户, 三级贫户”  (有关黄日辉校长)

<生活雜記>

2005/06/13

Lễ Phụ Thân |  父親节 |  Father’s Day Edition

<生活雜記>

2005/06/13

离乡与乡离  (II)  |  Xa Quê Và Quê Xa (II)

<文藝/康樂>

2005/06/12

Kư Túc Xá

<Văn Nghệ Giải Trí>

2005/06/11

Bạn Đọc Và Đặc San Khải Minh Sắp Xuất Bản

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/06/11

背影

<文藝/康樂>

2005/06/11

Trang Trại Rẻo Cao

<文藝/康樂>

2005/06/11

Thùy Dương Cát Trắng | Hoài Niệm

<生活雜記>

2005/06/10

Nhớ Nha Trang

<文藝/康樂>

2005/06/10

离乡

<文藝/康樂>

2005/06/09

T́nh Bằng Hưũ

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/06/05

Thư Gởi Học Sinh (Hà Như Hy)

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/06/03

Ân Hận Muộn Màng

<Văn Nghệ Giải Trí>

2005/06/03

Mừng Hội Ngộ  |  T́nh Cờ

<Văn Nghệ Giải Trí>

2005/06/02

Nhớ Trường Nhớ Bạn

<文藝/康樂>

2005/05/31

Vũ Trường Nha Trang

<Văn Nghệ Giải Trí>

2005/05/30

Photo Albums Khải Minh - Kiều Thanh

<Photo Albums>

2005/05/30

Vô Đề | Tặng Trần Hưng

<文藝/康樂>

2005/05/29

Chiều | Khuya

<Văn Nghệ Giải Trí>

2005/05/29

Sống I và II

<文藝/康樂>

2005/05/29

离乡与乡离  (I)  |  Xa Quê Và Quê Xa (I)

<文藝/康樂>

2005/05/28

Class of 69/72 正心班  Khoá Chính Tâm – 同学会2005

<Photo Albums>

2005/05/25

Kính Tặng Thầy Việt Văn

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/05/25

Anh Chờ

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/05/22

Tặng Trưởng Ban Liên Lạc Diệp Năng Thắng

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/05/20

Một Chuyện Cá Tháng Tư Ở Khải Minh

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/05/19

Thư Gởi Học Sinh (Thầy Lương Vĩnh Thái)

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/05/17

匆匆

<文藝/康樂>

2005/05/14

Ủng Hộ  Xuất Bản Đặc San Khải Minh - 全力支持! 唘明网站!

<生活雜記>

2005/05/13

童梦 | Đồng Mộng

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/05/11

拆字合字

<生活雜記>

2005/05/09

金鱼

<文藝/康樂>

2005/05/09

向創辦特刊的同學們致敬!

<生活雜記>

2005/05/09

Thư Gởi Học Sinh (Giáo Sư Thái Huy Bào)

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/05/07

Lễ Mẫu Thân|  母親节 |  Mother’s Day  Special Edition Đặc Biệt

<生活雜記>

2005/05/03

点绛唇 | 心愁

<生活雜記>

2005/05/01

Đời Và Biển

<Văn Nghệ Giải Trí>

2005/04/30

Gởi Các Bạn Khải Minh

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/04/28

H́nh Ảnh Nha Trang  |  芽荘相片  |  Nhatrang Photos

<Lặt Vặt>

2005/04/26

We Missed You

<Life Reflection>

2005/04/26

寻人唘事 | T́m Người Quen

<Misc>

2005/04/25

思乡

<生活雜記>

2005/04/22

Tạp Ghi Về Chuyến Thăm Quê Nhà Cuả Anh 57

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/04/22

Hoàng Hạc Lâu   黄鹤楼

<Văn Nghệ Giải Trí>

2005/04/20

芽荘随笔 | 童梦

<生活雜記>

2005/04/20

时乱

<文藝/康樂>

2005/04/17

浪淘沙 | 简弃民 | Viết Cho Khí Dân

<文藝/康樂>

2005/04/15

Tự Kiểm Điểm | Bâng Khuâng

<文藝/康樂>

2005/04/14

Đưá Mô Cảm Tác

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/04/11

教皇死之感

<生活雜記>

2005/04/09

Tặng Đứa Mô

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/04/08

Đề Đô Thành Nam Trang | Thanh Minh   题都城南庄|清明

<文藝/康樂>

2005/04/07

Dịch Thoáng Thơ Khí Dân

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/04/07

啓明寄宿與我

<生活雜記>

2005/04/05

Đọc Rượu T́nh Cảm Tác

<Văn Nghệ Giải Trí>

2005/04/04

Sống | Rượu T́nh

<Văn Nghệ Giải Trí>

2005/03/31

三代流浪

<生活雜記>

2005/03/26

黎元笑佛遗 -- 满江红 (旅懷)

<文藝/康樂>

2005/03/25

和寄汝 | Thơ Thăm Thầy

<生活雜記>

2005/03/24

Thơ Gởi Thầy | Thơ Ngược Thơ Xuôi

<Văn Nghệ Giải Trí>

2005/03/21

满江红 (金華童年)

<文藝/康樂>

2005/03/20

寄汝

<文藝/康樂>

2005/03/20

友谊 | Liễu Chơn Minh

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/03/19

生活随笔

<生活雜記>

2005/03/19

Thơ Qua | Thơ Lại

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/03/14

Nữ Sinh Nha Trang | Băn Khoăn

<文藝/康樂>

2005/03/14

Nhớ Khải Minh

<Văn Nghệ Giải Trí >

2005/03/14

山林明勝 | 弃民

<生活雜記>

2005/03/11

清明 Thanh Minh

<文藝/康樂>

2005/03/10

Radio Online (BBC – VOA – RFI)  華语 | Tiếng Việt

<Misc>

2005/03/10

童年 | 老王–老韩

<生活雜記>

2005/03/08

Email From Dylans

<Life Reflection>

2005/02/26

芽荘唘明颂

<文藝/康樂>

2005/02/26

Toán Học

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/02/20

咏岳飞 - 滿江红

<生活雜記>

2005/02/20

Xuân Dĩ Văng

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/02/12

良缘

<生活雜記>

2005/02/12

<文藝/康樂>

2005/02/09

新春开笔  Đầu Xuân Khai Bút

<文藝/康樂>

2005/02/09

人面桃花 Nhân Diện Đào Hoa

<文藝/康樂>

2005/02/07

元旦 - 新年 - 春节

<生活雜記>

2005/02/07

黎元笑佛遗 -- 乙巳春抒怀*丁未除夕戏笔

<文藝/康樂>

2005/02/07

Sớ Táo Quân

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/02/06

幽默天地 - Đất Trời Tiếu Lâm -  Special Edition Đặc Biệt

<Văn Nghệ Giải Trí>

2005/02/05

贺春  |  Tiển Khỉ Đón Gà

<生活雜記>

2005/02/03

Ông Đồ

<文藝/康樂>

2005/02/01

恭喜啓网

<生活雜記>

2005/02/01

老葉 弃民 - 明勝

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/01/27

双飞

<生活雜記>

2005/01/26

新年 – 春光

<生活雜記>

2005/01/26

Tsunami 海啸

<生活雜記>

2005/01/26

Some Unexpected Kind Words From “Aibanese James”

<Life Reflection>

2005/01/24

Tặng 2 Anh Quân Vũ & Song Quang

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/01/23

<生活雜記>

2005/01/22

Thơ Xuân

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/01/19

News新闻报道- Tin Tức

<News>

2005/01/19

春光 | Ảnh Cũ | Xuân Về

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/01/16

<生活雜記>

2005/01/16

读挑战书后有感

<生活雜記>

2005/01/16

Gởi Anh Bảy

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/01/13

岳飞 满江红 (The Whole River RED)

<文藝/康樂>

2005/01/13

不了情

<生活雜記>

2005/01/13

赠给春光班朋友

<生活雜記>

 

 

 

2005/01/10

Nhầm Lẩn Tai Hại Terrible Mistake (KhaiMinh Forum)

<Forum>

2005/01/07

Tặng “Anh Chị”  Thành-Nghiên & Bạn Hưũ Nghị

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2005/01/05

2005謝師晚會相片特刊 (2005 Photo Special Edition)

<Photo Albums>

2005/01/05

A Thoughful Email About Khai-Minh Reunion

 <Life Reflection>

2004/12/30

千言万语,铭记心中

<生活雜記>

2004/12/30

啓明

<生活雜記>

2004/12/29

Tuyết | T́nh

<文藝/康樂>

2004/12/26

訴情怀

<文藝/康樂>

2004/12/26

前言修改

<前言>

2004/12/26

Thi Ca Theo Mô Thức Toán Học

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2004/12/25

祝平安在

<文藝/康樂>

2004/12/25

Email Gởi Các Học Sinh Cũ 

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2004/12/23

短小有意味和有趣的電子郵件

<生活雜記>

2004/12/20

新年新面貌

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2004/12/20

怀念先师

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2004/12/20

Email Gởi Các Bạn Học Năm Xưa Từ Việt Nam

<Lặt Vặt>

2004/12/16

相片Tấm Ảnh

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2004/12/16

周钧裕同学向春光班同学们致挑战書

<生活雜記>

2004/12/11

共鸣谢忱(2)

<生活雜記>

2004/12/10

离别又相逢

<文藝/康樂>

2004/12/06

Email Cho Bạn Cuả Mẹ Ở Nước Ngoài

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2004/12/04

致同学们书

<生活雜記>

2004/12/04

笑佛|

<Sinh Hoạt Tạp Ghi>

2004/12/01

FORUMS / 論壇  - messaging, chatting… thoả thích

<Forums>

2004/11/28

<文藝/康樂>

2004/11/27

明簡介-校人

<簡介>

2004/11/23

共鸣谢忱,Nhớ Quên Quên Nhớ, Họp Tựu Về Đây

<生活雜記>

2004/11/23

卅年一别今相逢

<文藝/康樂>

2004/11/14

Bá cáo

<Văn Nghệ Giải Trí>

2004/11/01

Những ḍng chữ chân thành

<Lặt Vặt>

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Trung Quoc Hang

   

Mau Thuan Luong

   

 

 

 

 

KHAI MINH High School, Nhatrang, Vietnam * * * Trung Học KHẢI MINH, Nha Trang, Việt Nam

 

ALWAYS UNDER CONSTRUCTION

TRƯỜNG KỲ XÂY  CẤT

長 期 施 工 中

 

 

Copyright © 2005, 2006 KHAIMINH.ORG

Designed by Trung Quoc Hang

                      韩国忠